Projecten en opdrachten

Zorg- en medisch beroepsonderwijs

Radboud Health Academy (RHA): Opleidingsadviseur (OA) Medische Vervolgopleidingen (MVO)

 • Onderwijskundige aandachtsvelder MVO
 • Professionalisering van a(n)ios en opleiders
 • Ontwikkeling van een intern kwaliteitsbeleid van de opleidingen, PDCA-cyclus, D-rect en EFFECT
 • Implementatie Videolab
 • (Door)ontwikkelen van lokale en regionale opleidingsplannen MVO
 • Ontwikkelen webpagina ‘Regionaal opleiden’
 • Ondersteuning centrale opleidingscommissie
 • Analyse en uitwerking enquêtes ‘Gezond en veilig werken tijden COVID-19’, D’RECT 2.0, Gezond en vitaal opleiden (GVO)
 • Ontwikkelen en verzorgen workshops en onderwijs

Eerstelijnsgeneeskunde (ELG)

 • Onderwijskundig adviseur en coördinator Intraprofessioneel Leren Samenwerken (IPL) in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten

Medical Scribes en Aniosschap nieuwe stijl

 • Projectleider Medical Scribes en Aniosschap nieuwe stijl Radboudbreed

Optimaliseren Opleiding Palliatieve Zorg: Projectleider FMS-experiment Netwerkstage palliatieve zorg

 • Coördineren, ondersteunen, verbinden en bevorderen van de samenwerking tussen het Amsterdam UMC, Leiden UMC, O2PZ en FMS aan het experiment ‘Netwerkstage palliatieve zorg’ in het kader van Opleiden 2025

Federatie Medisch Specialisten: Onderwijskundig projectleider FMS-experiment Teleconsultatie

 • Coördineren, ondersteunen, verbinden en bevorderen van de samenwerking tusen het Radboudumc, UMC Utrecht en FMS aan het deelproject ‘Transmurale interprofessionele samenwerking, digitale consultatie’ in het kader van Opleiden 2025

Reinier de Graaf Gasthuis: Onderwijskundig adviseur Medische Vervolgopleidingen

 • Bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en RGS-erkenning van de MVO
 • Delen van kennis over onderwijsvernieuwing
 • Vertalen van strategische doelen naar uitvoerbare onderwijsconcepten
 • Analyse RGS erkenningen
 • Opstellen ReinierMonitor voor de vakgroepen en COC
 • Analyseren exitgesprekken, verzamelen actiepunten
 • Optimaliseren PDCA-cyclus
Medlon Smart learning and development

Medlon Medische Diagnostiek: Onderwijskundig adviseur

 • Ontwikkelaar interne en periodieke scholing en toetsing
 • Implementatie Leer Managementsysteem (LMS)
 • Training assessoren

Wetenschappelijk Onderwijs

Vrije Universiteit Amsterdam (VU): Factulteit der Rechtsgeleerdheid

 • Onderwijskundig adviseur project Gamebased Learning en Gamification
 • Selectie en implementatie e-portfolio
 • Contentontwikkeling Kennisclips Studievaardigheden
 • Onderwijskundig adviseur duurzame onderwijsinnovatie, hybride onderwijs en online toetsing

Bedrijfsleven

Sales Improvement Group, Veenendaal

 • LMS Support (aNewSpring)

Bohn, Stafleu van Loghum, Houten

 • Redacteur en co-auteur studieboekenreeks ‘Operatieve Zorg en Technieken'(OZT)
 • Onderwijskundig e-learning ontwerper ‘Hygiëne en infectiepreventie’

Onderzoek

Universiteit van Twente, Enschede in samenwerking met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

 • Student onderzoeker ondersteuning van werkplek-leren door middel van micro-interventies via mobiele applicaties
 • Thesis ‘An experience sampling study of micro-interventions stimulating nurses’ regulatory readiness and self-regulated learning behaviour’
© SMART learning & development - 2021