Omdat leren en ontwikkelen slimmer kan ….

SMART learning & development helpt bij het optimaliseren en ontwikkelen van leerprocessen, leerproducten én ontwikkeling van intern kwaliteitsbeleid van opleidingen. In onderwijsinstellingen, de zorgsector en andere organisaties in ontwikkeling.

Onderwijskundig advies

Investeren in de kennis en kunde van medewerkers is een investering in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers én het concurrentievermogen van de organisatie.

Leren en ontwikkelen kan op allerlei manieren: werkplek leren, team learning, game based learning en hybride leren. Daar hoort een opleidingsplan bij, gebaseerd op de doelen en mogelijkheden van de organisatie.

Een goed opleidingsplan verdient een efficiënte projectorganisatie. Inclusief reflectie en evaluatie aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Met bewaking van tijdslijnen en het budget.

Begeleiding & ondersteuning

Werken is leren. Leren is ook werken. De uitdaging is en blijft om te inspireren en uit te dagen. Om te enthousiasmeren en te motiveren, aan te jagen en te verbinden. Zodat kennis geborgd wordt in de organisatie en nieuw aangeleerde vaardigheden de nieuwe standaard vormen.

Dit is mogelijk door verantwoorde keuzes, passende leertrajecten en op maat gemaakte content via een gestructureerd, toekomstbestendig opleidingsplan.

Hier hoort ook het ontzorgen van de organisatie bij in tijden van onderbezetting en behoefte aan expertise. En niet onbelangrijk: met een realistisch en beheersbaar kostenplaatje.

Brede inzetbaarheid

Breed inzetbaar op diverse rollen zoals adviseur en ontwikkelaar, coördinator of projectleider.

Het doel is om hierbij, op het snijvlak van onderwijs en werkpraktijk, te zorgen voor verbinding en kruisbestuiving. Zo wordt er gewaardeerd wat er al is en geleerd van elkaar.

Hierbij is het essentieel om aan te sluiten bij de taal en cultuur van de doelgroep, of het nu een student, docent of arts in opleiding is.

Door de diversiteit aan opdrachten is er kennis van en ervaring met verschillende niveaus van het beroepsonderwijs, van MBO t/m WO en medische vervolgopleidingen

© SMART learning & development - 2021