E-Learning

Onderwijskundig E-Learning Ontwerp

Er is veel mogelijk op het gebied van e-learning en blended learning. Uiteraard kom ik graag en vrijblijvend kennis met u maken. Zodat u weet wat de mogelijkheden zijn. Tijdens het gesprek zullen we het onder andere over de volgende vragen hebben.

Wat zijn uw wensen en wie is uw doelgroep?
Als we dat duidelijk hebben, kan ik via een ‘opportunity space’ de mogelijkheden inventariseren.

Is een visie op leren en opleiden geformuleerd?
Nee? Dan kan ik deze samen met u opstellen.
Ja? In dat geval worden de leerdoelen SMART geformuleerd of vertaald: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdsgebonden.

Is er behoefte aan een ontwikkeltraject?
Zo ja, dan hanteer ik de ‘just in time’ projectmatige werkwijze.
Hierbij worden de rolverdeling, fasering, planning, resultaten en testmomenten duidelijk aangegeven. Uitgaand van een van tevoren vastgesteld begin- en eindpunt. Zo weet u waar u aan toe bent.
De content wordt door u aangeleverd. Of samen met u ontwikkeld. Hierdoor ontstaan op maat ontwikkelde co creaties.

Samenwerking

Soms is het nodig met andere professionals samen te werken. Om een product te kunnen leveren waar u tevreden over bent. E-learning ontwikkelen is namelijk een complex proces. De opdracht moet ook betaalbaar blijven. Daarom maken we duidelijke afspraken over de verdeling van taken. Uw wensen en mogelijkheden staan hierbij centraal.

Smart E-learning, Linda Bruggink

E: linda@smarteld.nl M: 06-12060172